Aktivitør

Aktivitør

Bedriftsopplæring 2 år
 VG1 Design og håndverk 
VG2 Aktivitør 
 

AKTIVITØR

Aktivitøren jobber med mennesker med ulike bistandsbehov. Arbeidet går ut på tilrettelegging av aktiviteter rettet mot eldre, psykisk utviklingshemmede, psykisk og fysisk funksjonshemmede. Hovedoppgaven til aktivitøren er å bruke aktiviteter individuelt og i gruppe for å motivere og stimulere til egeninnsats med kreativitet som et overordnet mål. Aktuelle arbeidsplasser kan være institusjoner for eldre, i bolig eller ved arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede, ved psykiatriske institusjoner, skole, aktivitetssentre, i fengsel og blant rusmisbrukere. Som aktivitør vil du ofte jobbe med mennesker som har en skade eller sykdom. Det er derfor viktig å kjenne til de viktigste skadene, sykdommene og bistandsbehovene i brukergruppen for å kunne legge aktivitetene best mulig til rette for den enkelte. Du må lære deg til å kunne vurdere hvilke forutsetninger en bruker har for å kunne utføre ulike aktiviteter. Du bør være kreativ og oppfinnsom å kunne finne fram til, eller lage hjelpemidler for brukeren og ta i bruk egnet metode. Pedagogiske kunnskaper om kommunikasjon og veiledning er viktig for å kunne tilrettelegge aktiviteter for brukerne, man må fokusere på mulighetene og arbeide tverrfaglig med brukernes øvrige nettverk. I tillegg til håndverks- og formgivingsaktiviteter kan arbeidet til aktivitøren være hjelp til daglige gjøremål, kunst- og kulturaktiviteter, frilufts- og fysiske aktiviteter, baking, IKT, trivselsskapende aktiviteter som spill, sang og musikk og skolearbeid.

DESIGN

Aktivitøren bruker kreativitet for å motivere og stimulere til egeninnsats hos ulike brukere. Du må beherske mange ulike formgivingsteknikker for å kunne tilpasse aktiviteter for den enkelte. Som aktivitør vil du ha bruk for å kunne tegne skisser til enkle mønstre for ulike aktiviteter, du må kunne forenkle og forstørre en arbeidstegning til hjelp for synshemmede og det kan være nyttig å kunne tegne framgangsmåter i tillegg til muntlig instruksjon. Kjennskap til fargelære generelt, kontrastfarger, signalfarger og hvordan farger virker på oss psykisk er viktig i aktivitørfaget. I tillegg trenger du kunnskap om blandingsforhold av farger. Du kan også bruke farger som symbol for å forenkle en aktivitet i forhold til en bruker. I forbindelse med aktiviteter som museum - og utstillingsbesøk, lesegrupper og samtaler er det nyttig å kunne litt om de ulike epokene i kunst- og kulturhistorie.

STIKKORD – AKTIVITØRFAGET

Materialer: nesten hva som helst - hva brukeren ønsker/har behov for – for eksempel tekstiler – garn – maling – tre – leire – naturmaterialer – gips Verktøy: tilpasses materialvalget og brukerens muligheter/behov Teknikker: daglige gjøremål – musikk - kunst- og kulturaktiviteter – friluftsaktiviteter - fysiske aktiviteter – hjernetrim - sosiale aktiviteter - sosial nettverksbygging – IKT - ulike håndverksaktiviteter - kommunikasjon – humor LENKER Utdanningsprogram og kompetanseplattform Aktivitørfaget Opplæring i bedrift www.aktivitor.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *