Bøkker

Bøkker

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Design og trearbeid 
 

Bøkker


Bøkkeren lager, reparerer og vedlikeholder tønner og fat av tre. Frem til 1930 var bøkkerfaget et vanlig håndverksfag i Norge. Etter hvert minket behovet for tønner og fat til matproduksjon, og de fleste fabrikkene ble lagt ned på 1960-tallet. Det er få arbeidsplasser for bøkkere i Norge i dag. Tønneproduksjon til fiskeindustri (salting av torskerogn) og brennevinsproduksjon eksisterer, men ikke i stor målestokk. Noe av tønneproduksjonen på Vestlandet blir eksportert til bl.a. Færøyene. Det er også behov for fagkunnskapene til bøkkeren i forbindelse med restaureringsarbeid og som leverandør av dekorelementer som for eksempel blomstertønner eller stamper. Bøkkeren velger ut trevirke som blir laget til staver. Stavene tørkes og formes i en stavkrakk. Deretter begynner reisingen av tønna ut fra slagbåndet. For å få stavene smidige kan bøkkeren varme eller dampe materialene. Etter tetting festes tønnebånd av jern eller tre. Til fiskeindustrien leverer bøkkeren tønner av furu stav og jernbånd. Til vinproduksjon brukes tønner av eik. Du må ha gode matematikk- og geometrikunnskaper for å kunne regne ut volum og form på tønnene. TILBAKE TIL FORSIDEN

DESIGN

Som bøkker må du ha gode materialkunnskaper og godt håndlag. Du må være nøyaktig og ha estetisk og praktisk sans. Du kan utvikle nye produkter innen faget.

STIKKORD – BØKKERFAGET

Materialer:

jern – siv – olje – impregnering - ulike typer trevirke

Verktøy:

spesialverktøy – hammer – sag - maskiner

Teknikker:

skjære – skjøte – bore – sage – slipe – polere – klinke -montere

LENKER


Utdanningsprogram og kompetanseplattform
www.smafag.no
Kulturringen
Håndverk - Bøkkerfaget
Trefag.no
Kystkulturlosen
norsktreindustri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *