Filigransarbeider

Filigransarbeider

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Design og gullsmedhåndverk  
 

Filigransarbeider


Tidligere var filigransarbeiderfaget en del av gullsmedfaget, men i dag er det eget håndverksfag. En filigransarbeider kan jobbe hos sølvsmeder, gullsmeder eller på spesialverksteder, ofte kombinert med butikk. Det mest kjente filigransarbeidet er søljen, men det lages også andre smykker i filigran, f.eks. armbånd, halssmykker og ørepynt. Filigran er en flere tusen år gammel internasjonal håndverksteknikk kjent fra blant annet Asia og middelhavsområdene. Filigransarbeid er tynne sølvtråder som blir formet til en helhet. Som filigransarbeider jobber du med grunnleggende trådarbeidsteknikker, opplodding og annet trådarbeid, krusearbeid, oppmerkings-, sage- og fileteknikk, smiteknikk m.m. Når filigransarbeideren lager en sølje starter han/hun med en sølvplate som bearbeides med kulehammer og en miniambolt. Platen stemples på baksiden, og håndverkeren markerer plassering av utskjæringer og deler som skal loddes på uten at det kommer i konflikt med stempelet. (Dersom man hadde stemplet sølja til slutt hadde arbeidet på forsiden blitt ødelagt). Så fortsetter arbeidet med detaljene ved hjelp av ulike teknikker. En håndlaget sølje er bearbeidet for hånd ned til minste detalj. Filigransarbeidere jobber ikke bare med tradisjonelle søljer som hører til de forskjellige bunadene, men også som nyskapende utøvere av faget. De lager kreative sølvarbeider med personlig design eller etter ønsker fra kunden. Man jobber med kostbare materialer og man trenger å opparbeide kundens tillit og yte nødvendig service. Dessuten må man ha evne til nøyaktighet, godt håndlag og godt syn. Filigransarbeid er et tradisjonsrikt yrkesfag med lange tradisjoner knyttet til varige verdier og har en oppgave med å ivareta kulturarven. Man bør ha gode kunnskaper om sølvarbeidets historie og de ulike stileepokene slik at man kan gi kunden råd og veiledning om tradisjon og bruk av produktene.

DESIGN

Filigransarbeideren må kunne tegne raske skisser for idéutvikling. Til kunder og samarbeidspartnere lager de presentasjonstegninger og arbeidstegninger i riktig målestokk. De lager ofte 3D-tegninger fra ulike vinkler for å kunne se arbeidets ulike sider. Som filigransarbeider jobber man med 3-dimensjonale produkter. En godt opparbeidet formsans er viktig i utformingen av både nye og gamle smykker. Man bør ha gode material - kunnskaper, for i dette yrket jobber man med dyre, eksklusive materialer. Det er også viktig å ha god fargesans og kunnskaper om fargene knyttet til ulike, gamle tradisjoner.

STIKKORD – FILIGRANSARBEIDERFAGET

Materialer:

sølvtråd – sølvplater – kjemikalier

Verktøy:

ulike typer tenger – spesialverktøy – ambolt – spisspasser - filer – hammere - pinsetter - loddeutstyr - maskiner

Teknikker:

lodde – sage – file – smi – flette – tvinne – slipe – polere – forgylle – gravere – støpe – smelte – valse – trekke tråd

LENKER


Utdanningsprogram og kompetanseplattform
Småfag - Filigransarbeider
Filigransarbeider - hjemmeside
Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon
Norges Jeger og fiskerforbund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *