Gjørtler

Gjørtler

Opplæring i bedrift 3 år
VG1 Design og håndverk 
 

Gjørtler


Gjørtleren former messing og bronse ved å støpe i sand eller faste former. Fagarbeideren kan også utføre reparasjoner og restaurere og vedlikeholde gjenstander i messing og bronse. Ordet gjørtler stammer fra det tyske ordet Gürtler som betyr spennemaker. Gjørtlerfaget oppstod på slutten av middelalderen, og mange av arbeidsprosessene er de samme i dag. Man arbeider fortsatt med smeltet metall og formene lages av sand. Produktene bearbeides for det meste for hånd, selv om maskiner og verktøy har forenklet noen av arbeidsoppgavene. Fagområdet innebefatter bl.a. produksjon av beslag, skilt, håndtak, spenner, lysestaker, lysekroner og mindre kunstgjenstander. Gjørtleren kan også støpe med andre metaller; for eksempel kobber, tinn, nysølv, aluminium og sink. I gjørtlerfaget må du ha kunnskap om metaller og legeringer, smelte- og støpetemperaturer. Du må kunne vurdere alder og stilart på gjenstander for å være i stand til å restaurere eller rense de på riktig måte.

DESIGN

Gjørtleren tegner og konstruerer støpemodeller. Du må ha god formsans og ha kunnskap om kunst- og kulturhistorie. Det er viktig å ivareta fagets håndverksmessige sider og samtidig holde seg oppdatert i forhold til den teknologiske utviklingen i faget. Dataassistert tegneprogram er til stor hjelp når det gjelder å konstruere modeller.

STIKKORD – GJØRTLERFAGET

Materialer:

ulike typer sand – messing – bronse – kobber – tinn - aluminium – nysølv – kjemikalier

Verktøy:

smelteutstyr – sandformer – maskiner - spesialverktøy

Teknikker:

file – dreie – slipe – lakke – polere – smelte – støpe – varme – kjemiske prosesser – sveise

LENKER

Utdanningsprogram og kompetanseplattform
http://www.smafag.no/gjortler.htm
Kulturringen
Håndverk - Gjørtler/metallstøper
Metallstøperi
Metallvarefabrikk
Riksantikvaren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *