Glasshåndverker

Glasshåndverker

Opplæring i bedrift 3 år
VG1 Design og håndverk 
 

Glasshåndverker


En glasshåndverker former og videreforedler bruks- og pyntegjenstander i glass og krystall. Faget deler seg i 2 retninger: Glassblåseren som blåser og former varmt glass til ferdige produkter og videreforedleren som sliper, sandblåser, polerer, graverer og maler på de formede gjenstandene. Det finnes også kreative og eksperimentelle yrkesutøvere som jobber med fusing av glass. De smelter og omformer glass til bl.a smykker, pyntegjenstander og fliser. Det er viktig å ha god forståelse for form og farge, være kreativ, tålmodig og nøyaktig. Glasshåndverkeren har en spesiell arbeidssituasjon ved glassovnene som avgir svært sterk varme. Det er også tildels et tungt arbeid, spesielt når man jobber med større produkter som varmes og dreies i ovnene. I Norge finnes det 3 glassverk og noen mindre glasshytter som tar i mot lærlinger. Ved de store glassverkene utfører man ofte den samme oppgaven i arbeidsprosessen, man jobber enten som glassblåser eller videreforedler. I de små glasshyttene jobber man i team på 2 eller 3, men har ansvar for hele prosessen fra ide til ferdig produkt. Det er en stor investering å starte egen glasshytte og mange glasshåndverkere leier seg inn hos andre glasshåndverkere for å produsere egne ting. Det er stor åpenhet mellom landene og mange reiser rundt i verden for å få bredest mulig erfaring og læring. Glasshåndverksyrket har tradisjoner tilbake til oldtiden og i Norge startet man med glassproduksjon i 1739. Fagarbeiderne kom fra Tyskland og glassverkene ble drevet etter tysk mønster. Glasshåndverk blir formet ved hjelp av blåsepipe og varme på samme måte som i tidligere tider. Mange av redskapene er fortsatt de samme. Det er spennende å lære om ulike stilarter, mønstre og farger som har vært vanlig å lage til forskjellige tider.

DESIGN

Det er viktig å kunne tegne gode skisser og arbeidstegninger av produkter som skal lages. Det kan være nyttig å øve seg på ulike teknikker for å få fram glassets tekstur, farge og transparens. Glasshåndverkeren maler og graverer på glass og bør ha en sikker strek. Kunnskaper om form og funksjon er viktig. Du må kunne vurdere glassets egenskaper når det gjelder tyngde, tykkelse, hardhet, transparens og lysbrytning. Det er viktig og lære og se sammenhengen mellom funksjon, form, farge og materialvalg. Fargene er en viktig del av produktene i glasshåndverkfaget og det er nødvendig å ha god fargeforståelse. Du bør kunne male etter tegninger og ha god penselføringsteknikk.

STIKKORD – GLASSHÅNDVERKERFAGET

Materialer:

glass – krystall - papir – kartong – tegneutstyr – maling

Verktøy:

glassblåserutstyr – ovner – spesialverktøy – graveringsutstyr – sandblåsingsutstyr – pensler

Teknikker:

blåse – presse – støpe – sentrifugere – skjøte – dreie - slipe – polere - tegne – male – etse – sandblåse – gravere – krakelere

LENKER

Utdanningsprogram og kompetanseplattform
Småfag - glasshåndverk
Hadeland Glassverk
Glasskunstner
Kosta Boda
Svensk glasskunstner
Kulturringen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *