Gullsmed

Gullsmed

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Design og gullsmedhåndverk  
 

Gullsmed


Gullsmeden lager, reparerer og selger smykker i edle metaller med innsatte steiner. Arbeidet går ut på å tegne og lage alle slags smykker og gjenstander relatert til faget, montere smykkesteiner, legge emaljebelegg, siselere, dreie, trykke og hamre ut gjenstander. Montering av smykkesteiner er et eget fag som kalles fatting. De fleste gullsmeder sender fatting av steiner til en som er spesialist på dette. Gullsmeden limer perler og utfører enkel fatting selv. Som gullsmed er det viktig å kunne jobbe med både gamle og nye teknikker for å ivareta fagets tradisjoner og en faglig utvikling. Du må være tålmodig og nøyaktig i tillegg til kreativ og du må følge med på moter og trender. Som gullsmed lager du ofte smykker på bestilling og må arbeide etter kundens ønsker. Det er viktig å ha kunnskaper i kundebehandling, kommunikasjon og service. Vanlige arbeidsplasser er i gullsmedforretninger og små verksteder der det lages og repareres smykker. I tillegg til å jobbe med smykker jobber gullsmeden med framstilling av modeller i metall/voks og ved hjelp av ulikt datautstyr. IKT blir mest brukt av produksjonsbedrifter fordi moderne programvare og IKT relatert utstyr er svært kostbart. Som gullsmed er det nødvendig å ha kunnskaper om smykkekunst gjennom tidene. Du må beherske tradisjonelle arbeidsteknikker.

DESIGN

Som gullsmed må du kunne tegne raske idéskisser, nøyaktige arbeidstegninger i riktig størrelse og presentasjonstegninger av det ferdige eller planlagte produktet. Databaserte tegneprogrammer kan være et godt hjelpemiddel i dokumentasjon av produksjonsprosess og i presentasjon av produkter. Prosessen med utvikling av formen er svært viktig når man jobber som gullsmed. Valg av form, materialer, teknikk og nøyaktige tegninger er nødvendig før arbeidet med selve produktet begynner. Gode materialkunnskaper er også nødvendig for å være klar over de ulike materialenes muligheter og begrensninger. Som gullsmed vil du oppdage at bruk av farge er knyttet til mange tradisjoner fra gammelt av. Du bør være bevisst på at ulike former og ulik farge gir ulikt uttrykk.

STIKKORD – GULLSMEDFAGET

Materialer: gull – sølv – edelsteiner – perler - kjemikalier – voks Verktøy: maskiner – smelteutstyr – spesialverktøy – tenger – filer – sag – hammer – loddeverktøy – skrujern Teknikker: sage – file – smi – lodde – valse – trådtrekke – støpe - bore - frese - overflatebehandle

LENKER

Utdanningsprogram og kompetanseplattform
Norges Gullsmedforbund
Gullsmed
Plus-skolen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *