Håndbokbinder

Håndbokbinder

Opplæring i bedrift 3 år
VG1 Design og håndverk 
 

Håndbokbinder


Håndbokbinderens arbeidsoppgaver er siste leddet i produksjonskjeden av trykksaker. Han ferdiggjør tidsskrifter, bøker, magasiner, kataloger, almanakker, cd-covere, brosjyrer og kalendere. Bokbinderfaget har utviklet seg i to hovedretninger: Håndinnbinding og industriinnbinding. Arbeidsoppgavene til en håndbokbinder er restaurering av gamle bøker, innbinding av ulike protokoller og litteratur, samt produksjon av nye bøker i små opplag. Industriinnbinding omfatter maskininnbinding og ferdiggjøring. Industriinnbinding er vanligvis ren samlebåndsproduksjon av bøker i større opplag og har ikke så mye med det opprinnelige håndverket å gjøre. Håndbokbinderen benytter tradisjonsrike håndverksteknikker. Han anvender materialer som skinn, tekstiler, papp, kartong, papir og klebestoffer til å fullføre trykksaker i form av ark til ferdige produkter. Forgylling eller preging utføres maskinelt eller for hånd med ulike bladgullteknikker. Digitalisering er på vei inn i faget – du får derfor også opplæring i bruk av moderne, digitale verktøy. Det er spennende når bokbinderen, i samarbeid med mediegrafikeren og trykkeren, kan bidra til ny produktutvikling. Bokbinderen er også en viktig rådgiver for kunden! Ute i Europa er det et helt annet marked for bokbinderfaget. Det er flere utdanningsalternativer i Danmark, England og Tyskland. Der arrangeres også utstillinger og konkurranser for profesjonelle bokbindere. Norske Tone Brunelle mottok en pris for en av bøkene sine i 1999. Som håndbokbinder jobber du med et fantastisk produkt som formidler opplevelser og kunnskap. Produktene er dokumentasjoner og kulturbærere, i tillegg til å være dekorative. Det er derfor viktig at man kan stilhistorie og vet en god del om de ulike stilepokene.

DESIGN

Det er viktig å kunne formidle sine tanker og ideer via skissetegning når man skal kommunisere med kundene og når man skal samarbeide med forlag, designere, kunstnere, konservatorer og trykkerier. Jobber du innen den kreative delen av faget og lager nye designerbøker, er det en fordel å kunne bruke ulike tegneredskaper. Godt opparbeidet farge og formsans er til god hjelp når du skal veilede kunden i oppbygging av ulike bøker. Det er også viktige egenskaper å ha når man skal være kreativ og skapende for å lage bøker av mer skulpturell og kunstnerisk art.

STIKKORD – HÅNDBOKBINDERFAGET

Materialer: papir – papp - kartong – skinn – tekstiler – kunststoffer - ulike typer lim – tråd – folie Verktøy: maskiner – spesialverktøy - skjæreutstyr - presser Teknikker: skjære – lime – prege – forgylle - binde inn – reparere – restaurere

LENKER

Utdanningsprogram og kompetanseplattform
Kulturringen
Småfag - håndbokbinder
Norske Håndverkstradisjoner
Design Book Binders
Bokbinding og kalligrafi
Designer bookbinders
The Center For Book Arts i New York
Center For The Book i San Francisco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *