Håndvever

Håndvever

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Design og tekstil 
 

Håndvever


Håndveveren jobber med utvikling, produksjon og salg av tekstiler til interiør, klær, utsmykking, gaveartikler og suvenirer. Håndveveren produserer tekstiler til bunader og folkedrakter, lager åklær, duker, tepper, metervare og andre tekstilprodukter. Faget har lange tradisjoner i Norge. Aktuelle arbeidsplasser er små verksteder eller egen næringsvirksomhet. Som håndvever komponerer du mønstre, lager oppskrifter, velger materialer og planlegger produksjonen. Du setter opp og renner vev for ulike typer materialer og gjør etterarbeid og montering. Det er viktig med kreative evner og god kunnskap om materialer i tillegg til håndverksmessige ferdigheter. Du vil også kunne jobbe med rekonstruksjon og må kunne analysere gamle vevnader. Det er viktig med kunnskaper om kundebehandling, salg og markedsføring, drift av verksted og nettverksbygging. Du må kunne bruke databaserte program til design, planlegging og visuell framstilling. Kompetansen som håndvever kan også brukes i arbeid med barn, ungdom og voksne i undervisning og omsorg eller tilknyttet museum. Håndvevere selger også produkter til andre næringsdrivende som bunadstilvirkere, museer og industrien. De fleste håndvevere driver egen næring og må ofte kombinere det med kursvirksomhet, salg av garn og utstyr eller annet for å kunne leve av yrket. Som håndvever er det viktig med tekstilhistorisk kunnskap. Håndveveren arbeider både med gamle mønstre etter gamle tradisjoner, men må også kunne eksperimentere og utvikle faget og holde seg oppdatert innen moter og trender.

DESIGN

Det er viktig å kunne tegne idéskisser under planlegging av nye produkter. Som håndvever må du også kunne tegne mønster. Dataverktøy er til stor hjelp i dette arbeidet. Du har bruk for god formsans og må kunne grunnleggende fargelære for sammensetning av farger. Det er også viktig med kunnskaper om farging av garn.

STIKKORD – HÅNDVEVERFAGET

Materialer: renningstråd – ulike typer garn og tråd Verktøy: ulike typer vever – veveredskap - symaskin Teknikker: tegne - sette opp - renne – - binde - veve – feste – sy – montere - etterbehandle - reparere - konstruere

LENKER

Utdanningsprogram og kompetanseplattform
Småfag - håndvever
Kulturringen
www.grinakervev.no
Kristiane vev
Nordøsterdalsmuseet
Otta vev og keramikk
www.akeb.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *