Komposittbåtbygger

Komposittbåtbygger

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Båtbyggerfaget 
 

Komposittbåtbygger


Båtbyggeren produserer, reparerer og vedlikeholder skrog, overbygg, rigger, innredninger og installasjoner. Faget er et helt nytt fag i Norge. Faget er rettet mot plastbåtindustrien og er forankret i gamle håndverkstradisjoner for trebåtbygging. Det stilles store krav til variert teknikk- og materialkunnskap hos båtbyggere. Hovedmaterialet i båtindustrien i dag er kompositt, men båtbyggerne må også kjenne og kunne bruke andre materialer som tre, stål, plast, glassfiber osv. Arbeidsoppgavene kan være svært varierte. Reparasjonsarbeid, ombyggingsoppdrag og installasjon av instrumenter hører til det daglige arbeidet ved noen arbeidsplasser, mens andre spesialiserer seg på nybygg eller produksjon av deler til større båtprodusenter. Båtbyggeren må ha forståelse for hvordan naturkreftene virker på en skrogform. Det er også viktig med kunnskap om bruksområder, motorstørrelser og seilføring. Det er viktig med nøyaktighet, godt håndlag og praktisk sans. Du må også kjenne fagets tradisjoner, egenart og utviklingsmuligheter. I båtbyggerfaget finnes det lokale, nasjonale og internasjonale bestemmelser om utøvelsen av faget. Det stilles også spesielle krav til sertifisering. KOMPOSITT, HVA ER DET???

DESIGN


I båtbyggerfaget er det viktig å kunne tegne og visualisere design og konstruksjon. Dataassisterte tegneprogram er til stor hjelp i dette arbeidet. Båtbyggeren må ha sans for estetikk og vise kreativitet i yrkesutøvelsen.

STIKKORD – BÅTBYGGERFAGET


Materialer:

ulike typer treverk – plast – komposittmaterialer – metaller – lim – polyester - epoksy

Verktøy:

maskiner – snekkerverktøy – spesialverktøy

Teknikker:

snekre – lime – overflatebehandle – sveise – støpe - bore

LENKER


Utdanningsprogram og kompetanseplattform
Norske håndverkstradisjoner/fartøyvernsentrene
Museumsnett
Historikk trebåtbyggerkunst
Riksantikvaren
Forbundet Kysten
Norboat
Plastforum
Båtprodusent
Båtprodusent
Norsk Sjøfartsmuseum
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *