Kurvmaker

Kurvmaker

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Design og trearbeid 
 

Kurvmaker


Kurvmakeren lager kurvprodukter i ulike materialer. Fagarbeideren kan også restaurere og reparere gamle og nyere flettverksgjenstander. Møbler, stolseter- og rygger, ulike typer kurver og kofferter er eksempler på kurvmakerprodukter. Kurvmakefaget er et av de eldste yrker i verden. Behov for produkter til oppbevaring finnes i alle kulturer, og mange forskjellige materialer har vært benyttet, alt etter hva som har vært tilgjengelig. I Norge var kurvprodukter knyttet til husflid, og det var stort sett hassel som ble brukt. Det er viktig med kunnskap om ulike materialer og hvordan disse skal bearbeides, både før og etter arbeidsprosessen. Du må være i stand til å gi råd om vedlikehold og oppbevaring av kurvmakerprodukter. Kurvmakere driver gjerne egen næringsvirksomhet, og samarbeider med møbeltapetserere, møbelprodusenter og husfliden. Faget er viktig for å ivareta restaurering og produksjon av tradisjonsbaserte møbler og andre kurvprodukter. Fagmiljøet her i landet er lite, og det kan være nyttig med impulser fra andre land for å videreutvikle seg i faget.

DESIGN


Kurvmakerfaget stiller store krav til utøverens formsans og håndlag. Du må ha kunnskap om stilhistorie i forbindelse med restaureringsarbeid. Du må kunne utarbeide skisse- og arbeidstegninger, og være nøyaktig.

STIKKORD - KURVMAKERFAGET


Materialer:

siv – bast – rotting – pil – peddig – sjøgress – furuspon – never – manillarør - papir – bjørketæger – kunstfibre

Verktøy:

spesialverktøy – høvel – hammer – kniver – hagesaks – syl - knipetang – avbitertang – rundtang - sag

Teknikker:

kløve – barke – høvle – spikke – flette - vikle

LENKER


Utdanningsprogram og kompetanseplattform
Småfag - kurvmaker
Kulturringen
Kurvbua
Pil
Skovstuen Pil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *