Møbelsnekker

Møbelsnekker

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Design og trearbeid 
 

Møbelsnekker


Møbelsnekkeren lager ulike typer møbler og innredninger. Trapper, kjøkken- og garderobeskap, bord, stoler, vinduer og dører er eksempler på produkter en møbelsnekker kan levere. Møbelsnekkeren kan samarbeide med designere og utvikle nye produkter for møbel- og trevareindustrien. Restaurerings- og reparasjonsarbeid på ulike møbler hører også innunder fagområdet. Det er viktig å ha kunnskap om stilhistorie når du skal utføre restaureringsarbeid på antikviteter eller interiør med historisk verdi. Fagarbeideren kan bl.a. justere skjevheter, felle inn manglende tremateriale, stabilisere vinglete stolben, montere låser, hengsler og beslag osv. Du må kunne utføre finérarbeid og ulike typer overflatebehandlingsteknikker. Det er viktig å ha gode materialkunnskaper og kjenne til tørkeprosesser i forskjellige typer treverk. Møbelsnekkeren arbeider hovedsakelig med tre, men tar også i bruk andre materialer dersom det er hensiktsmessig. Det er viktig å ha godt håndlag og være nøyaktig. Arbeidsoppgavene innen møbelsnekkerfaget kan være svært varierte. Du kan arbeide som ansatt i møbel- og trevarebedrifter, i industrien, i offentlig sektor eller som selvstendig næringsdrivende. Noen møbelsnekkere er tilknyttet museum eller teater- og filmproduksjon.

DESIGN


Gode arbeidstegninger med nøyaktige mål er viktig i møbelsnekkerfaget. Dataassisterte tegneprogram er godt hjelpemiddel. Du må ha evne til å tenke praktisk og ha sans for form og estetikk. Møbelsnekkeren er kreativ i forbindelse med tekniske løsninger, materialbruk, teknikker og visuelt uttrykk.

STIKKORD – MØBELSNEKKERFAGET


Materialer:

ulike typer treverk – finér – lim – lakk – maling – laminat – hengsler – beslag – låser – spiker – skruer - plugger

Verktøy:

ulike typer maskiner for trearbeid – drill – skrujern – knipetang – stemjern - sag – hammer – høvel – tommestokk – kniv - maler – sjabloner – skyvelær – vater – vinkelmåler – fil – rasp – sandpapir - poleringsutstyr
Teknikker: tegne – måle – sage – tappe – plugge – bore – lime – montere – fuge – laminere – slipe – pusse – lakke – profilere – dreie – skru – hamre - polere

LENKER


Utdanningsprogram og kompetanseplattform
www.trefag.no/møbelsnekker
Norske håndverkstradisjoner/møbelsnekker
www.yrkes-ol.no
Utdanningsrådet for møbel og innredningsbransjene
Norsk treindustriarbeiderforbund
Norske trevarefabrikkers landsforbund
Foreningen Norske Lauvtrebruk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *