Nautisk Instrumentmaker

Nautisk Instrumentmaker

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Ur - og instrumentmaker 
 
En nautisk instrumentmaker lager og reparerer mekaniske, mekanisk-elektriske og elektroniske instrumenter som for eksempel skipskompass, peileskiver og instrumenter for havforskning. Fagområdet innebefatter også barometer, periskop til u-båt, tåkelur og nattbelysningsutstyr. Restaurering av gamle og antikke instrumenter hører til arbeidsoppgavene. Forsvaret, olje- og gassindustrien, skipsfart, forskningsinstitusjoner og helsevesenet er aktuelle arbeidsplasser for en nautisk instrumentmaker. Kalibrering av instrumenter (kalibrering betyr å fastlegge skalaen på et måleinstrument), foreta justeringer, lage og bruke ulike tabeller, skjemaer og tegninger er arbeidsoppgaver innen fagfeltet. Det nautiske instrumentmakerfaget har utviklet seg i takt med den teknologiske utviklingen, og bruker i dag ulike typer måleinstrumenter, kalibreringsutstyr og maskinelt verktøy i tillegg til håndverktøy.

DESIGN

En nautisk instrumentmaker må ha god formsans, og være nøyaktig og tålmodig. Du må også ha evne til å arbeide selvstendig. Du må kunne lage arbeidstegninger og skjemaer. Bruk av IKT og DAK (dataassistert konstruksjon) inngår i fagopplæringen.

STIKKORD – NAUTISK INSTRUMENTMAKER

Materialer:

jern – messing – tre - kunststoffer

Verktøy:

dreiebenk – fresemaskin – boremaskin – slipemaskin - graveringsmaskin

Teknikker:

bore – sage – file – slipe – skjære gjenger – montere - overflatebehandling

LENKER

Utdanningsprogram og kompetanseplattform
www.smafag.no
Håndverksbedriftenes Landsforening - HBL
www.kulturringen.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *