Orgelbygger

Orgelbygger

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Design og trearbeid 
 
Orgelbyggeren bygger, installerer, reparerer og restaurerer kirke- og konsertorgler. For å bygge et orgel må orgelbyggeren som regel lage alle delene selv. Dette stiller store krav til fagarbeideren. Orgelbyggeren må være en dyktig snekker, ha sans for mekanikk og elektronikk, ha gode regneferdigheter og være musikalsk. Små orgler har ca. 200 piper, mens de største kan ha mange tusen piper, i størrelse fra en blyant og opp til en telefonstolpe. Et orgel er et komplisert musikkinstrument, og svært enkelt kan man si at tonen bringes fram ved at luft fra en belg ledes inn i pipen gjennom en ventil. I planleggingsfasen må orgelbyggeren forholde seg til mange faktorer; rom, akustikk, estetisk uttrykk, luftfuktighet, temperatursvingninger osv. Orgelet produseres, monteres og prøves i verkstedet. Deretter tas det ned og sendes til bestemmelsesstedet. Her settes det så sammen igjen og intoneres, dvs. at pipene gis riktig klang i forhold til rommets akustikk. De fleste orglene befinner seg i kirker, og mange av de gamle kirkeorglene har antikvarisk og historisk verdi. Orgelbyggeren har kunnskap om arkitektur, kunst- og kulturhistorie, musikk og musikkhistorie. Under restaureringsarbeid er det vanlig å samarbeide med arkitekter og antikvariske myndigheter. DESIGN Tegning og konstruksjon er en viktig del av arbeidet til orgelbyggeren. Materialvalg, plassering, størrelse og sammensetning er av avgjørende betydning for instrumentets funksjon og levealder. Et orgel et særegent møbel som stiller store krav til både mekanisk nøyaktighet og estetikk.

STIKKORD – ORGELBYGGERFAGET

Materialer:

tre – metall – spiker – skruer – lim - lakk – maling

Verktøy:

maskiner – spesialverktøy – snekkerverktøy

Teknikker:

tegne – beregne - lime – lodde – sveise – sage – skru - overflatebehandle – mekanikk – elektronikk – montere

LENKER

Utdanningsprogram og kompetanseplattform
www.trefag.no/orgelbygger
Kulturringen - Orgelbygger
Riksantikvaren. Bevaring av verneverdige orgler
http://www.orgelselskapet.no
http://www.orgelbygger.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *