Smed

SmedSmed

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Smed 
 
Smeden former bl.a. redskaper, låser, peisutstyr, rekkverk, porter, verktøy, beslag og dekorativ kunst ved å bruke stålmaterialer. Stål er en legering med jern og karbon som de viktigste legeringselementene. Stål er jern - karbon legeringer med opp til 2,1 prosent karbon. Det finnes flere typer stål; og de mest vanlige er konstruksjonsstål, rustfritt stål, høyfast stål, verktøystål og støpestål. Når karboninnholdet i jern overstiger 2,1 %, kaller vi det støpejern Smeden må beherske flere forskjellige teknikker, som å skjære, smi, sveise, herde, klinke, file osv. Jernet varmes i en åpen smelteovn kalt ”esse” til det gløder. Når jernet er gult er det klar til smiing. Smeden former jernet ved å hamre det glødende jernet mot ambolten. Emnet må varmes med jevne mellomrom for å holde riktig temperatur. Når emnet er ferdig smidd må det herdes, og det skjer ved å avkjøle det i kaldt vann. Det er viktig å nøyaktig bedømme tidspunktet for når herdingen skal finne sted, ellers kan metallet bli for sprøtt eller for mykt. Smedfaget kan i Norge spores tilbake til begynnelsen av jernalderen (500 f.kr.-1000 e.kr.), da man begynte å utvinne jern fra myrmalm. Funn av sverd fra jernalderen viser at smedene den gang var svært dyktige håndverkere. Sverdene kunne være rikt dekorert, og klingene var som oftest bygd opp av tynne staver som var sveiset sammen. Stavene kunne være vridd og snodd for å danne mønster. I forbindelse med rehabilitering og restaurering må smeden kunne utføre reparasjonsarbeider og fornye slitt utstyr ved å ta i bruk gamle teknikker og sammenføyningsmetoder.

DESIGN

Smeden må kunne forstå tekniske tegninger. Du må kunne visualisere ideer og tekniske løsninger ved hjelp av tegning. I restaureringsarbeid må du kunne lage skisser, tegninger og maler ut fra foto. Du må også kunne designe nye ornamenter og detaljer.

STIKKORD – SMEDFAGET

Materialer:

stålmaterialer – smijern - kjemikalier

Verktøy:

ambolt – hammer – esse – tang – fil – platesaks – smeltedigler – herdeovn – valse – maskiner – dreiebenk – skrustikke - fres - smihammer

Teknikker:

smi – sveise – herde – anløpe – gløde – skjære – klinke – file – pusse – bore

LENKER

Utdanningsprogram og kompetanseplattform
http://www.smafag.no/Smedfag.htm/a>
http://www.kulturringen.no/a>
Norske håndverkstradisjoner/smed/a>
http://www.saterglantan - Svensk utdanning for smed/a>
http://no.wikipedia-Smed/a>
http://no.wikipedia-stål/a>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *