Taksidermist

Taksidermist

Opplæring i bedrift 3 år
VG1 Design og håndverk 
 
Taksidermistfaget har lange tradisjoner i Norge, men ble først godkjent som håndverksfag i 1990. Taksidermisten arbeider ved verksteder, laboratorier, naturhistoriske museer, universiteter, ved enkelte offentlige institusjoner eller i privat virksomhet. Noen taksidermister er også knyttet til skoler og universiteter der de har ansvar for de naturvitenskapelige samlingene. Som taksidermist jobber man med å flå, reie skinn og ferdigmontere fugl og mindre pattedyr. De kopierer de anatomiske delene ved hjelp av ulike formtakings- og støpeprosesser. De montere gevir og horn på de ulike dyrene og monterer de i naturlige posisjoner og preparerer materialet til bruk som biologiske læremidler, jakttroféer og dekorasjoner. Taksidermistfaget er et estetisk fag, og det stilles store krav til utøverens iakttakelsesevne, kreativitet og håndverksferdigheter. Det er spesielt viktig at man har interesse for naturen og gode kunnskaper i dyreanatomi. Taksidermisten skal sikre materialet mot nedbryting slik at det kan bevares for ettertiden. Det er derfor viktig å gi kunder råd å veiledning om hvordan viltet skal behandles før preparering og om vedlikehold det ferdige produkt. Det er et voksende antall yrkesutøvere i faget, men Norge er det eneste landet i Europa som har en offentlig utdannelse i yrkesfaget som kan gi fag/svennebrev. I forbindelse med messer og utstillinger holdes det ofte konkurranser, og der kan man se at nivået i faget i dag er svært høyt.

DESIGN

Taksidermisten tegner skisser og tegninger på ulike stadier i arbeidsprosessen. De tegner dyr i forskjellige positurer i planleggingen og utarbeidelse av produktet. Man bør beherske ulike male- og tegneteknikker. Det er en stor fordel at man kan en god del om dyreanatomi. I utformingen og støpingen av ulike dyredeler er det viktig at man har en godt utviklet formsans. Taksidermisten jobber med 3- dimensjonale produkter og visualiserer fugler og dyr på en naturtro måte. Det er viktig å være observant, ha god iakttakelsesevne og være kreativ innen faget. Taksidermisten må ha en godt opparbeidet fargesans når de jobber med tegninger og utforminger av forskjellige dyr, de jobber også med ulike innfargingsteknikker av skinn og ben. Taksidermisten må ha gode kunnskaper om lover og regler for truede dyrearter og deres historie bakgrunn. Omsetning og preparering av vilt er regulert gjennom lov, og det kreves offentlig autorisasjon for å kunne utøve slik virksomhet.

STIKKORD – TAKSIDERMISTFAGET

Materialer:

fjær – hår – huder – skinn - plaststoffer – lim - kjemikalier – sparkel – fyllmasse - maling

Verktøy:

kamera – målebånd - kniver – skalpell – tenger – fil - saks – pinsett - nåler – spesialverktøy - pensler

Teknikker:

tegne – måle - skjære - flå – skinnbehandle - modellere – male – støpe – lime - rense – montere – spenne opp – sy

LENKER

Utdanningsprogram og kompetanseplattform
Schankes Trofedisign - Taksidermist
Villmarkstua - Taksidermist
Valstad Preparering
Utstopping av fugler og dyr
Kulturringen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *