Trebåtbygger

Trebåtbygger

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Båtbyggerfaget 
 
Trebåtbyggeren lager, reparerer, restaurerer og bygger om trebåter. Fagarbeideren kan arbeide med bl.a. dekk og dekkhus, innredninger, skrog og rigg i tillegg til å levere nye båter. Håndverksfaget bidrar til å ta vare på en viktig del av kystkulturen vår. Det stilles store krav til variert teknikk- og materialkunnskap hos trebåtbyggeren. Det er viktig med kunnskap om ulike typer trevirke, deres egenskaper og hvordan de kan bearbeides. I tillegg er det nødvendig med kunnskap om tørkeprosesser og vedlikehold. Norsk båtbygging har tradisjonelt vært basert 3 ulike metoder: klinkbygging, hvor bordene overlapper hverandre og bindes sammen med nagler. På kravellbygde båter overlapper ikke bordene hverandre, men de legges inntil hverandre. Særlig på fiskeskøyter er denne byggeformen mye brukt. Kaldbaking er en tredje metode. Her lamineres skroget ved at tynne sjikt av tre limes sammen og skroget kan så kles med duk eller plaststoff. Noen båter bygges av kryssfinér. Trebåtbyggerbransjen består av noen få, større trebåtbygger-verksteder. I tillegg finnes det mange små trebåtbyggerier hvor trebåtbyggerne lager eller reparerer småbåter som heltids- eller deltidsbeskjeftigelse. Arbeidsplasser finnes også ved verft eller slipp. Det er viktig med nøyaktighet, godt håndlag og praktisk sans. Du må også kjenne fagets tradisjoner, egenart og utviklingsmuligheter., og kunne gi båteiere råd om vedlikehold og stell. I båtbyggerfaget finnes det lokale, nasjonale og internasjonale bestemmelser om utøvelsen av faget. Det stilles også spesielle krav til sertifisering. TILBAKE TIL FORSIDEN

DESIGN

Trebåtbyggeren kan lage komplette produkter ut fra arbeidstegninger og beskrivelser. Det er viktig å ivareta fagets estetiske krav og vise kreativitet i arbeidsutøvelsen.

STIKKORD – TREBÅTBYGGERFAGET

Materialer:

ulike typer tre – spiker – nagler – skruer – bolter – lim – spesialprodukter – fiberduk

Verktøy:

maskiner – snekkerverktøy

Teknikker:

sage – høvle – spikre – lime – bøye – overflatebehandle – klinke – felle inn – skjøte – nate – laminere – varmbøye – bore – montere – pusse – impregnere – lakke

LENKER

Utdanningsprogram og kompetanseplattform
Norske håndverkstradisjoner
http://akershus.kulturnett.no/kulturringen/Trebaatbygger.htm
http://www.kulturringen.no/fag/trearbeidsfag/tre_trebat.htm
http://www.museumsnett.no/mka/index.php
http://www.jobbfeber.no/yrkedetalj.lasso?-KeyValue=35887
Historikk trebåtbyggerkunst
Riksantikvaren
Forbundet Kysten
Miljøfyrtårn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *