Tredreier

Tredreier

Bedriftsopplæring 2 år
  VG1 Design og håndverk 
VG2 Design og trearbeid 
 
Tredreieren er en håndverker som først og fremst framstiller runddreide produkter i tre. Fagarbeideren kan jobbe med industriell produksjon som for eksempel å lage møbeldeler, søyler, balustrer osv. Ved denne type arbeid bruker tredreieren avanserte maskiner og utstyr. Tredreieren kan også utføre rent håndverksarbeid, som består av restaureringsoppgaver, arbeid med småmøbler, lamper, boller og brukskunst osv.. Materialkunnskap om ulike tresorters egenskaper og deres tørkeprosesser er viktig i tredreierfaget. Du må også beherske lamineringsteknikker og ulike typer overflatebehandlingsteknikker. Tredreieren velger ut et emne til dreiing, fester det i dreiebenken og freser spon av emnet til det er ferdig formet. Til slutt skal det slipes og overflatebehandles. I tredreierfaget må du ha kunnskap om stilhistorie og legge vekt på møbelhistorie og arkitektur.

DESIGN

Tredreieren må kunne tegne, designe og konstruere. Du må også kunne lage arbeidsbeskrivelser. Dataassistert tegneprogram vil være til stor hjelp i arbeidet. Estetisk sans og kreativitet er viktig i tredreierfaget.

STIKKORD – TREDREIERFAGET

Materialer:

ulike typer treverk – lim – lakk – oljer – voks – beis

Verktøy:

ulike maskiner – dreiestål – dreiebenk – spesialverktøy

Teknikker:

ulike dreieteknikker – slipe - frese - overflatebehandle

LENKER

Utdanningsprogram og kompetanseplattform
www.trefag.no/tredreier
http://www.smafag.no/Tredreier.htm
Foreningen Norske Lauvtrebruk
Utdanningsrådet for møbel og innredningsbransjene
Norsk Treindustriarbeiderforbund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *