Vi har mye å lære av våre landsmenn i nord, samene. Samene levde i nordområdene lenge før vikingene fikk fotfeste, og har levd med og av naturen i tusenvis av år. Fra den har de levd av fiske, reinsdyrdrift og håndverk. De har kjente folkedrakter som samekofte og samekniven, men de har også en god del håndverk de fleste ikke kjenner til.

Det handler om garving av reinskinn, brodering med naturstoff og foredling av matressursene. Samene kaller dette håndverket for doudji, og det omfatter harde og myke materialer. Samenes håndverk er viktig å lære, fordi det tar bruk av alle materialer, selv bein og hud.

Myke materialer

Myke materialer har den egenskapen at de er enkle å forme. Det kan sammenlignes med en kvinne som ønsker å framheve sine beste former. Samene bruker håndverkskunsten sin til å forme stoff, planter og skinn til de vakreste kreasjoner. Fra nettsiden https://motiva.health/no/ kan man få hjelp til å forme sin egen kropp. Det er skånsomt og trygt.

Samene er flinke til å skape vakre kreasjoner. Dette er ofte brukskunst, fordi formålet er å bruke dem i det daglige virket. Myke materialer som dette er grunnlaget for gakti, en kofte, savka, en samelue eller gallohat, varme vintersko.

Andre myke materialer er ull og hår.

Harde materialer

Men samene lager mange produkter av harde materialer også. Akkurat som oss kan de bruke tre, men deres formål har først og fremst vært å lage kopper og kar, kniver og sleder. De bruker også doudji til andre formål. Det kan for eksempel være for å lage de estetiske kunstverkene i smykker og glass.

Samene ser nytten i det meste. De elsker å være kreative og i ett med naturen. De bruker sang og musikk som underholdning til arbeidet, og de framfører det med instrumenter de har laget av bukkehorn, bensplinter og så videre.

Andre harde materialer er tinn, metall og greiner.

Bruke håndverk i hverdagen

Håndverk er menneskets metode for å lage ting. I urtiden lagde man ting for å overleve, mens i dag lager man ting for det kreative tankesettet. Men, kanskje er vi på vei litt tilbake til disse røttene som samene er så flinke til å bringe videre i generasjoner.

Man bør derfor ikke bare begrense seg til å lære om en type håndverk, men å utvide horisontene for hva som finnes der ute. Samene er en del av Norges historie, og grunnpilarene i den tradisjonelle måten å leve på.

Man kan lese mye om samisk håndverk i boka: Håndbok i Doudji av Maret Hætta.

Her får man en innføring i både materialer og teknikker, slik at man selv kan begynne å bruke håndverk som del av sitt daglige virke. En slik utvikling vil vise seg å være enda mer viktig i tiden som kommer, når all fokus ligger på bærekraft og fornybarhet.

Author ragnhild
Published
Categories Uncategorized

Siste innlegg

Hus Hage og hobbyer

youplay