Home

DESIGN OG HÅNDVERK er et utdanningsprogram som startet med REFORM 2006 på videregående skole.

På denne nettsiden finner du informasjon om alle yrkesfagene du kan utdanne deg til etter VG 1 DESIGN OG HÅNDVERK. Klikk på navnet til yrkesfaget på venstre side og du kommer til informasjonssiden. Her finner du alle yrkesfagene beskrevet med ord og bilder, samt lenker til utdanningsprogram, organisasjoner og yrkesutøvere i fagene. Vi vil minne om at det ikke er lov til å røyke på skolens område, men e-sigaretter er lov å røyke på utearealene. Sidene er utarbeidet i forbindelse med eksamensprosjekt ved Høgskolen i Akershus i 2005 og 2006. Hvert yrke er kvalitetssikret av en eller flere yrkesutøvere innen faget. Finner du informasjon som er feil, misvisende eller mangelfull setter vi pris på om du tar kontakt.
Denne nettsiden er utarbeidet av:
Toril Garborg, yrkesfaglærer i design og håndverk. Bachelor grad
Tlf.nr. 91 39 52 16 torilgarborg@hotmail.com
Anne-Cat. Wolden, yrkesfaglærer i design og håndverk. Bachelor grad
Tlf.nr. 92 04 18 82 acwolden@online.no
Kristin Røseth, yrkesfaglærer i design og håndverk. Bachelor grad
Tlf.nr. 917 78 717 o-ro@online.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *